bîtarafane

zf. 中立地

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • bîtarafâne — (F. A.) [ ﻪﻥﺎﻓﺮﻃ ﯽﺑ ] tarafsızca, yan tutmadan …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • BÎ-TARAF — Tarafsız. Hiç bir tarafı tutmayan.(Ehl i ilhad ile ve bilhassa Avrupa mukallitleriyle münâzara ile iştigal edenler büyük bir tehlikeye mâruzdurlar. Çünki, nefisleri tezkiyesiz ve emniyetsiz olması ihtimaliyle tedricen hasımlarına mağlup olur ki,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİB — Edebiyatçı. Güzel ve san atlı söz söyleyen veya yazan. * Edebli, terbiyeli.(Edibler edebli olmalı, hem de edeb i İslâmiye ile müteeddib olmalı. Ve onların sözleri, kalb i umumi i müşterek i milletten bitarafane çıkmalı. Ve matbuat nizamnamesini,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.